Legg til: person/organisasjon
Logg inn/endre oppføring

Utrop

Sorter etter: Beste treff, Publiseringsdato

Migrasjon skaper sosiale nettverk

20.09.2007 08:35

... skaper den sosiale strukturen som er nødvendig for varig migrasjon. Alt dette vet selvsagt de fleste vesteuropeiske myndigheter, også de norske, og det er derfor nærliggende å anta at ...

www.utrop.no/13568

Sorter etter: Beste treff, Publiseringsdato

En by i Heyerdahls fotspor

28.03.2013 17:41

... var han unektelig en nysgjerrig sjel, svært opptatt av migrasjon og antirasisme. Det har blitt sagt at han hadde Paul Newman øyne, naive og sterke, alltid med humor glimtende i en krok av ...

www.utrop.no/24907

Nettsøk

Laster resultater ...

Digiblioteket

Sirkulær migrasjon

09.11.2011 10:12

Sirkulær migrasjon handler om personer som reiser til et annet land for kortere eller lengre tid, for deretter å reise videre eller vende tilbake til sitt opprinnelsesland. I denne rapporten ser vi på slik midlertidig arbeidsvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland.

/Artikler/110

Religion og migrasjon

09.11.2011 16:17

De bosniske muslimene organiserte seg omtrent ett år etter at de første flyktningene kom hit til landet. Studien redegjør for en muslimsk minoritet som er tilnærmet ubeskrevet i norsk sammenheng.

/Artikler/198

Velferd og migrasjon

09.11.2011 09:50

Utvidelse av målgruppen for introduksjonsordningen, utvidelse av gratis kjernetid, utfasing av kontantstøtten og innføring av aktivitetskrav for mottakere av overgangsstønaden, er blant tiltakene Velferds- og migrasjonsutvalget anbefaler.

/Artikler/104

Bilder

Filmer

Ingen treff