Legg til: person/organisasjon
Logg inn/endre oppføring

Innvandring og integrering – holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn

Av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Antall sider: 71
ISBN: 978-82-8246-153-5 (pdf)
Lenke til fulltekst: http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/2015/integreringsbarometeret_innvandrerutvalgene.pdf
Utgitt år: 2015
Utgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Dokumenttype: 3
Språk: 76
PDF av «Innvandring og integrering – holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn»: integreringsbarometeret_innvandrerutvalgene.pdf
Rapporten er en del av Integreringsbarometeret som IMDi har gjennomført jevnlig siden 2005 i hele befolkningen.

Undersøkelsen gir ny kunnskap om holdninger innvandrere i Norge har til innvandring, andre religioner og befolkningsgrupper, og integrering. Den gir også mulighet til å sammenligne gruppenes syn og også med svarbefolkningen generelt har gitt på samme spørsmål.

Rapporten omhandler også syn på ulike religioner og verdier og erfaringer med diskriminering, opplevelse av tillit og tilhørighet.