Legg til: person/organisasjon
Logg inn/endre oppføring

Rapport fra nasjonal dialogkonferanse 2014

Av BLD
Antall sider: 47
Lenke til fulltekst: http://blogg.regjeringen.no/dialogkonferansen/rapport/
Utgitt år: 2014
Utgiver: Barne- likestillings- og integreringsdepartementet
Dokumenttype: 3
Språk: 76
Formålet med Dialogkonferansen er å opprette en dialog mellom ulike deler av innvandrerbefolkningen og sentrale politikere og forvaltning. På konferansen kan deltakerne løfte fram sine synspunkter rundt viktige temaer, slik at myndigheter og representanter fra innvandrerbefolkningen i fellesskap kan arbeide mot felles mål om god integrering.

Konferansen vil være et årlig arrangement under den sittende politiske ledelsen. På årets konferanse deltok over 250 mennesker, som sammen diskuterte temaene helse og livskvalitet, oppvekst, barnevern og arbeid. På neste års konferanse kan det være andre, eller flere temaer som blir diskutert.