Legg til: person/organisasjon
Logg inn/endre oppføring

Ungdom i flyktningfamilier

Av Ada Engebrigtsen og Øivind Fuglerud
Antall sider: 101
ISBN: 978 82 7894 253 6
Lenke til fulltekst: http://nova.no/asset/2558/1/2558_1.pdf
Undertittel: Familie og vennskap - trygghet og frihet?
Utgitt år: 2007
Utgiver: NOVA
Plassering i mangfoldsbiblioteket: Nba Nm E
Dokumenttype: 3
Språk: 76
PDF av «Ungdom i flyktningfamilier»: Ungdom i flyktningfam.pdf
Rapporten er videre basert på utdrag fra NOVA-undersøkelsen Ung i Oslo 2006. De statistiske dataene fra Ung i Oslo 2006 er bearbeidet av Bera Moseng. Intervju-undersøkelsen omfatter 36 intervjuer med 61 ungdommer i Oslo og Tromsø, Ung i Oslo omfatter bl.a. statistisk materiale fra 166 ungdommer med bakgrunn fra Somalia og 164 med bakgrunn fra Sri Lanka, alle fra Oslo.

Rapporten gir en bred beskrivelse av ungdom i flyktningfamilier, hovedsaklig med somalisk og tamilsk bakgrunn, slik de selv beskriver sider ved sine liv. Rapporten legger hovedvekten på spørsmål omkring familietilknytning og familieforhold, vennskap, fritid og nabolag, forhold til skole og lærere, tillitsforhold og opplevelse av inklusjon og eksklusjon, og betydningen, men også begrensningen ved etniske fellesskap