Legg til: person/organisasjon
Logg inn/endre oppføring

Migrasjon, frihet og utvikling

Av Anniken Cathrina Henriksen
Antall sider: 133
Lenke til fulltekst: http://www.duo.uio.no/publ/iss/2010/102899/henriksen.pdf
Undertittel: En migrasjonsstudie av srilankiske kvinner
Utgitt år: 2010
Utgiver: UiO
Dokumenttype: 1
Språk: 76
PDF av «Migrasjon, frihet og utvikling»: sri lanka.pdf

Sammendrag:

I denne oppgaven vil jeg se nærmere på migrasjon for kvinnelige arbeidsmigranter (migranter) i Sri Lanka. Migrantene jeg intervjuet, var alle fattige, ufaglærte srilankiske kvinner, tidligere ansatt som hushjelper i Midtøsten. Oppgaven tar utgangspunkt i returnerte migranters subjektive opplevelser og gjenfortellinger, og omhandler sirkulær – midlertidig migrasjon; en form for migrasjon hvor migranter migrerer for en kortere periode for deretter, midlertidig eller permanent, å vende tilbake til sitt opprinnelsesland.

Målet for oppgaven er å undersøke om migrasjon har vært med på å fremme frihet, og om en eventuell frihet har bidratt til vedvarende og positiv utvikling for migrantene. I lys av dette vil jeg konsentrere meg om erfaringsgrunnlaget til et utvalg returnerte migranter, og analysere disse opp mot oppgavens fem analytiske tema: valg, remisser, helse, autonomi og re-migrasjon.