Legg til: person/organisasjon
Logg inn/endre oppføring

Sirkulær migrasjon

Av Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Antall sider: 100
ISBN: 978-82-7422-749-1
Lenke til fulltekst: http://www.fafo.no/pub/rapp/20173/20173.pdf
Undertittel: Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland
Utgitt år: 2010
Utgiver: FAFO
Dokumenttype: 3
Språk: 76
PDF av «Sirkulær migrasjon»: sirkulær migrasjon.pdf
Sentralt står spørsmålet om migrasjon fører til utvikling og om det bidrar til å redusere fattigdom. Rapporten tar for seg migrasjonsordninger for ufaglærte både i Norge og i andre land, og peker på hvilke valg og avveininger som må gjøres dersom myndighetene ønsker å etablere nye ordninger. For å illustrere ulike muligheter, presenterer rapporten noen modeller for sirkulær migrasjon.