Legg til: person/organisasjon
Logg inn/endre oppføring

Velferd og migrasjon

Av Brochmann-utvalget
Antall sider: 383
ISBN: 978-82-583-1089-8
Lenke til fulltekst: http://www.regjeringen.no/pages/16413697/PDFS/NOU201120110007000DDDPDFS.pdf
Undertittel: - den norske modellens framtid
Utgitt år: 2011
Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Dokumenttype: 4
Språk: 76
PDF av «Velferd og migrasjon »: NOU201120110007000DDDPDFS.pdf
Utvalgets oppgave har vært å analysere velferdsmodellens økonomisk bærekraft, og hvordan velferdsstaten påvirkes av økende migrasjon. Utvalget har drøftet mulige tiltak og strategier for å gjøre velferdsstaten og arbeidslivet mer robust for å takle inn- og utvandring. Tre sentrale politikkområder er vurdert: Innvandringspolitikk, arbeidslivs- og integreringspolitikk og generell velferdspolitikk. 

Utvalget går inn for en videreføring av likebehandlings- og integreringspolitikken som hovedstrategi, samt å fortsette arbeidet for å sikre ordnede forhold i arbeidslivet.

– Velferdsmodellen er avhengig av høy yrkesdeltakelse for å opprettholde et sjenerøst og universelt velferdstilbud. Utvalgets analyser viser at det er behov for noen justeringer av norsk politikk, sier utvalgets leder Grete Brochmann til imdi.no

Koster med dårlig integrering

Regjeringen vil nå se på tiltakene som utvalget foreslår, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

– God integreringspolitikk lønner seg, mens dårlig integreringspolitikk fort kan bli fryktelig dyrt for samfunnet. Jeg opplever at utvalget på mange områder gir støtte til regjeringens arbeids- og inkluderingspolitikk. Velferdsstatene er avhengig av at vi jobber, og vi må sørge for at innvandrere blir en ressurs for velferdsstaten.